RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma Sanit-Med Magdalena Machulska z siedzibą w Brzezice 93, 21-050 Piaski, posiadająca numer NIP 7123448003. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail sanitmedbiuro@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma Sanit-Med przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu umożliwienia świadczenia usług medycznych, w tym transportu medycznego oraz leczenia i rehabilitacji. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy, a także w celach marketingowych i statystycznych.

Kategorie danych osobowych

Firma Sanit-Med przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer PESEL, dane ubezpieczenia zdrowotnego oraz wszelkie inne dane niezbędne do świadczenia usług medycznych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów Firmy Sanit-Med mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Firma Sanit-Med współpracuje, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Firmy Sanit-Med oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów Firmy Sanit-Med są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu spełnienia wymogów przepisów prawa.

Prawa Klientów

Klienci Firmy Sanit-Med mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

Pliki cookies

Strona internetowa Firmy Sanit-Med wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych. Użytkownik ma możliwość zablokowania lub usunięcia plików cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej.

Zmiany polityki prywatności

Firma Sanit-Med zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Firmy Sanit-Med. Zachęcamy do regularnego sprawdzania treści polityki prywatności w celu śledzenia wprowadzonych zmian.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Sanit-Med stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym zabezpieczenia przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem czy udostępnieniem.

Kontakt z Administratorem danych

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności Firmy Sanit-Med oraz przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych poprzez adres e-mail [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Firmy Sanit-Med.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 i obowiązuje do momentu jej zmiany lub odwołania. W przypadku zmiany polityki prywatności, nowa wersja polityki zostanie opublikowana na stronie internetowej Firmy Sanit-Med.

Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych naszych Klientów.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli potrzebujesz transportu medycznego lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usług.

Znajdziesz nas pod adresem e-mail, numerem telefonu oraz formularzem kontaktowym na naszej stronie internetowej.

Firma

Sanit-Med Magdalena Machulska
Brzezice 93
21-050 Piaski
NIP: 7123448003

Dane kontaktowe

Tel: +48 733 297 569
Email: sanitmedbiuro@gmail.com

Numer konta

BNP Paribas: 58 1600 1462 1742 1115 3000 0001